<?php /** * header.php * * The template for displaying the header. * * @author BetterStudio * @package Publisher * @version 5.0.0 */ // Prints all codes before <body> tag. // Location: "views/general/header/_common.php" publisher_get_view( 'header', '_common', 'general' ); publisher_get_view( 'header', 'off-canvas', 'general' ); /** * Fires before ".main-wrap" start * * @since 1.9.0 */ do_action( 'publisher/main-wrap/before' ); // Activates duplicate posts removal temporarily for not counting posts inside mega menu publisher_set_global( 'disable-duplicate-posts', true ); publisher_set_blocks_title_tag( 'p', true ); // // Header locked inside page layout // { $_check = array( 'boxed' => '', 'full-width' => '', 'stretched' => '', ); if ( isset( $_check[ publisher_get_header_layout() ] ) ) { ?> <div class="main-wrap content-main-wrap"> <?php } } /** * Fires in start of ".main-wrap" start * * @since 1.9.0 */ do_action( 'publisher/main-wrap/start' ); if ( publisher_get_header_style() !== 'disable' ) { // Prints header code base the style was selected in panel. // Location: "views/general/header/header-*.php" publisher_get_view( 'header', 'header-' . publisher_get_header_style() ); } // Deactivates duplicate posts removal temporarily publisher_unset_global( 'disable-duplicate-posts' ); publisher_unset_blocks_title_tag( true ); // // Header outside page layout // { $_check = array( 'out-full-width' => '', 'out-stretched' => '', ); if ( isset( $_check[ publisher_get_header_layout() ] ) ) { ?> <div class="main-wrap content-main-wrap"> <?php } }

अष्ट्रेलियामा निम्न स्तरीय र मध्यम स्तरिय कमाइ गर्नेहरुलाई अब ट्याक्समा यस्तो छुट

अष्ट्रेलियावासीलाई यस वर्ष अर्थात २०१८ को बजेट घोषणाले केही राहत दिएको छ । सरकारले निम्न आम्दानी र मध्यम स्तरको आम्दानी गर्ने व्यक्तिहरुले तिर्नुपर्ने करमा केही छुट गरिदिएको छ ।

सरकारले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो मत बढाउनको लागि केही मात्र कर कटौती गरेतापनि यसले अष्ट्रेलियावासीलाई केही राहत भने पक्कै हुनेछ ।

वार्षिक आम्दानी ३७ हजार डलर हुनेहरुले वर्षको २०० डलर कर छुट प्राप्त गरेका छन् । यसरि उनीहरुले २०१७/२०१८ देखि २०२१/२२ सम्ममा ८ सय डलर बचत गर्न सक्ने भएका छन् ।

Related Posts

वार्षिक आम्दानी ३७ हजार १ डलर देखि ४७ हजार ९ सय ९९ हुने व्यक्तिहरुले वर्षको २ सय डलर देखि ५०० डलर सम्म कर छुट पाउनेछन्।

वार्षिक आम्दानी ४८ हजार देखि ९० हजार डलर हुनेहरुले वर्षको ५३० डलर कर छुट पाउनेछन् ।

त्यस्तै, ९० हजार १ डलर देखि १ लाख २५ हजार ३ सय ३३ डलर वार्षिक आम्दानी हुनेहरुले वर्षको ५३० डलर कर छुट पाउने भएका छन् ।

विस्तृत जानकारीको लागि : 9 News

तस्बिर स्रोत

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comments
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept